Ymaelodi

Ar hyn o bryd mae degau ar ddegau o eisteddfodau’n aelodau o Gymdeithas Eisteddfodau Cymru. Mae llu o fanteision, dyma enwi ond rhai:

• Cyngor a chefnogaeth gan ein Swyddog Datblygu a Swyddog Technegol.
• Mynediad i Adran Aelodau’r wefan hon lle mae dogfennau ac adnoddau defnyddiol i’w cael.
• Manylion am wahanol weithdai a fydd yn cael eu trefnu hyd a lled y wlad.
• Y stondin ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd – cyfle i chi hybu eich eisteddfod.
• Cyfle i rannu syniadau gydag eisteddfodau eraill.
• Cydweithio gyda’ch papurau bro lleol.
• Cael bod yn rhan o sefydliad cenedlaethol a’r manteision a ddaw yn sgil hynny.

£20 yn unig yw aelodaeth blwyddyn a gofynnir i chi dalu’r tâl aelodaeth drwy:

  • anfon siec at Shân, yn daladwy i ‘Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’,
  • gwblhau Ffurflen Archeb Banc a’i hanfon at Shân.

 

Ffurflen Archeb BancCliciwch yma am gopi PDF

 

Sut i gysylltu:
Shân Crofft, 17 Rennie Street, Riverside, Caerdydd CF11 6EG
 shan@steddfota.org, 02920 213596 / 07770 870605