Cysylltu â ni

CECOchrCaiff y Gymdeithas ei rheoli gan Bwyllgor Gwaith sy’n cyfarfod bob chwarter. Yn ogystal mae cyfarfod blynyddol a gynhelir ar Faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Prif swyddogion y Pwyllgor hwnnw yw:

Cadeirydd
– Megan Jones cadeirydd@steddfota.org

Ysgrifenyddion – Gwyn a Rhian Williams  ysgrifennydd@steddfota.org

TrysoryddGareth Jones  trysorydd@steddfota.org

Yn ogystal mae gan y Gymdeithas 2 swyddog rhan amser:

Swyddog Datblygu – Shân Crofft
shan@steddfota.org   02920 213596 / 07770 870605

Swyddog Technegol - Lois Williams
lois@steddfota.org   01570 423700 / 07717 842556

Mynnwch air

Rydym yn gobeithio eich bod yn cael budd o’r wefan hon. Os nad yw wedi ateb eich gofynion neu os hoffech weld unrhyw beth yn benodol arni, rhowch wybod drwy gysylltu â ni gyda’r ffurflen isod. Cofiwch hefyd gysylltu os oes gennych unrhyw straeon o fyd yr eisteddfodau, lluniau buddugwyr, neu os hoffech chi hysbysebu eich eisteddfod yma.

Amdanoch chi

 

Dilysu