Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...
2017

Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys (31.03.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.03.2017

Penrhyn-coch (30.03.2017 – 01.04.17)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 13.03.2017

Pontargothi a’r Cylch (31.03.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.03.2017

Mynytho (08.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.03.2017

Uwchmynydd (17.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.03.2017

Bryngwenith (21.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.04.2017

Llangadog a’r Cylch (14.04.2017 a 15.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.04.2017

Llandderfel (14.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.04.2017

Pandy Tudur (17.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.04.2017

Maenclochog (1.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.04.2017

Y Groeslon (29.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.04.2017

Teulu James Pantyfedwen, Pontrhydfendigaid (28.04.2017 – 1.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2017

Y Ffôr (22.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.04.2017

Talybont, Y Bala (17.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.04.2017

Dinas Mawddwy (15.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 9.04.2017

Capel y Groes (19.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.04.2017

Rhydlewis (29.04.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.04.2017

Talgarreg (6.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.04.2017

Calan Mai Aberystwyth (3.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.04.2017

Pwllglas (13.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.04.2017

Mynydd y Garreg (12.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.04.2017

Llandudoch (20.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.05.2017

Myddfai (12.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 3.05.2017

Yr Hendy (13.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.05.2017

Bodffordd (08.07.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.05.2017

Llanuwchllyn (27.05.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.05.2017 (y gadair)  19.05.2017 (popeth arall)

Llandegfan (01.07.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.05.2017

Dyffryn Conwy Llanrwst (17.06.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.05.2017

Kerry (10.06.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 3.06.2017

Castell Newydd Emlyn a’r Cylch (15.07.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.07.2017

Llandyfaelog (02.12.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.11.2017