Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...
2017

Rhys Thomas James, Llanbedr Pont Steffan (26-28.08.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 11.08.2017

Pobl Hŷn Môn (1.09.2017 & 29.09.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.08.2017

Cwmystwyth (16.09.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 31.08.2017

Trefeglwys (7.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.09.2017

Felinfach (30.9.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.09.2017

Llanarth (7.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.09.2017

Felindre, Abertawe (20.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 2.10.2017

Dyffryn Ogwen (17-18.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.10.2017

Deiniolen a’r Cylch (21.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.10.2017

Y Talwrn, Ynys Môn (4.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.10.2017

Aelhaearn (25.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.11.2017

Llandyfaelog (02.12.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.11.2017

 

2018

Chwilog (20.01.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.01.2018

Bodffordd (  .07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.06.2018