Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...
2017

Aelhaearn (25.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.11.2017

Abergorlech (25.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.11.2017

Llandyfaelog (02.12.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.11.2017

 

2018

Chwilog (20.01.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.01.2018

Dihewyd (26.01.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.01.2018

Crymych (03.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 13.01.2018

Cenarth (27.01.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.01.2018

Llawrplwy’ a Phenstryd, Trawsfynydd (03.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.01.2018

Abergynolwyn (10.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 26.01.2018

Llanegryn (17.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.02.2018

Llanllyfni (24.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.02.2018

Llanfihangel-ar-Arth (03.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 13.02.2018

Tyddewi (28.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.02.2018

Môn 
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.03.2018

Uwchmynydd (02.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.03.2018

Y Ffôr (21.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.03.2018

Mynytho (14.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.03.2018

Bryngwenith (06.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.03.2018

Y Ffôr (21.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau –

Pontrhydfendigaid (04-07.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2018

Maenclochog (07.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.04.2018

Talaith a Chadair Powys Bro Hafren (20-21.07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2018

Bodffordd (  .07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.06.2018