Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2020

Môn (16.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.2.2020

Rhydlewis (22.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.2.2020

Llanllyfni (22.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.2.2020

Llanfihangel-ar-arth (12.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.2.2020

Cymdeithas Ceredigion (29.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.2.2020

Swyddffynnon (28.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.2.2020

Tyddewi (28.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.2.2020

Capel Dewi (13.3.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.3.2020

Pontargothi (20.3.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.3.2020

Mynytho (11.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.3.2020

Uwchmynydd (13.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.3.2020

Llangadog (11.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.3.2020

Y Groeslon (25.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.3.2020

Bryngwenith (17.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.4.2020

Y Ffôr (25.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 3.4.2020

Llandderfel (10.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 3.4.2020

Penrhyn-coch (24-25.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.4.2020

Capel y Groes, Llanwnnen (15.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.4.2020

Pontrhydfendigaid (1-3.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.4.2020

Talgarreg (2.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.4.2020

Llandudoch (16.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.4.2020

Mynydd y Garreg (15.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.4.2020

Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch (17-18.7.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.5.2020

Llanuwchllyn (16.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.5.2020/8.5.2020

Dyffryn Conwy, Llanrwst (20.6.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.5.2020

Llandegfan (4.7.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.5.2020

Gŵyl Fawr Aberteifi (3-4.7.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.6.2020

Llanbrynmair (11.7.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 26.6.2020