Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2018

Felindre, Abertawe (19.10.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.10.2018

Deiniolen a’r Cylch (27.10.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.10.2018

Dyffryn Ogwen (16-17.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.10.2018

Y Talwrn (3.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.10.2018

Llanrhaeadr ym Mochnant (3.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.10.2018

Y Cymoedd (19.10.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.10.2018

Pumsaint (27.10.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.10.2018

Ciliau Aeron (2.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.10.2018

Llandyrnog (9.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.10.2018

Trallong (3.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 26.10.2018

Treuddyn (17.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 29.10.2018

Aelhaearn (24.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 2.11.2018

Cwmdu (10.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.11.2018

Abergorlech (24.11.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.11.2018

Llandyfaelog (1.12.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.11.2018

2019

Chwilog (19.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.01.2019

Crymych (02.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.01.2019

Dihewyd (25.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.01.2019

Cenarth (26.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.01.2019

Llanegryn (16.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.01.2019

Llanllyfni (23.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 04.02.2019

Rhydlewis (22.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.02.2019

Mynytho (13.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.03.2019

Pontrhydfendigaid (3-6.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2019

Llandudoch (18.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw (12-13.07.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2019