Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2019

Llanbedr Pont Steffan (24-26.8.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.8.2019

Tregaron (13-14.9.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.8.2019

Y Tymbl (21.9.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.8.2019

Cwmystwyth (21.9.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.09.2019

Trefeglwys (5.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.09.2019

Llanwrtyd (28.09.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 14.09.2019 a 21.09.2019

Felinfach (27.9.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.09.2019

Bethel Melin y Coed (5.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.09.2019

Felindre (18.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.09.2019

Llanarth (5.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.09.2019

Marian-glas (11.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.09.2019

Dyffryn Ogwen (15-16.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.10.2019

Y Talwrn (2.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.10.2019

Ciliau Aeron (1.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 14.10.2019

Aelhaearn (23.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.10.2019

Treuddyn (16.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.10.2019

Abergorlech (23.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 16.11.2019

Llandyfaelog (7.12.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.11.2019

2020

Chwilog (18.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.1.2020

Dihewyd (31.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.1.2020

Abergynolwyn (8.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.1.2020

Llanegryn (15.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.1.2020

Môn (16.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.2.2020

Mynytho (11.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.3.2020

Pontrhydfendigaid (1-3.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.4.2020