Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

COFIWCH AM Y GYSTADLEUAETH HON HEFYD!…

CystadleuaethEnglyn2

 

 

 

 

 

 

Eisteddfod...

2018

Môn (19.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.03.2018

Pontrhydfendigaid (04-07.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2018

Penrhyn-coch (27-28.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau TLWS YR IFANC – 13.04.2018

Aberystwyth (02.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.04.2018

Maenclochog (07.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.04.2018

Llandudoch (19.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.04.2018

Talgarreg (05.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.04.2018

Mynydd y Garreg (11.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.04.2018

Pwllglas (12.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.04.2018

Talaith a Chadair Powys Bro Hafren (20-21.07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2018

Myddfai (11.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 02.05.2018

Yr Hendy (12.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 03.05.2018

Heol Senni  (12.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.05.2018

Llanuwchllyn (26.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 11.05.2018 / 18.05.2018

Dyffryn Conwy Llanrwst (23.06.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.05.2018

Llandegfan (07.07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.05.2018

Bro Aled, Llansannan (30.06.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.05.2018

Dyffryn Elwy, Llanfairtalhaiarn (09.06.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.06.2018

Kerry (09.06.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 02.06.2018

Gŵyl Fawr Aberteifi (29-30.06.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 07.06.2018

Bodffordd (14.07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.06.2018

Castell Newydd Emlyn a’r Cylch (21.07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.06.2018

Capel Uchaf / Upper Chapel (28.07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.07.2018

Llandyfaelog (1.12.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.11.2018