Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2019

Felindre (18.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.09.2019

Deiniolen (25-26.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.10.2019

Dyffryn Ogwen (15-16.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.10.2019

Y Talwrn (2.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.10.2019

Llanrhaeadr ym Mochnant (2.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.10.2019

Y Cymoedd (18.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.10.2019

Ciliau Aeron (1.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 14.10.2019

Pumsaint (26.10.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 14.10.2019

Aelhaearn (23.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.10.2019

Trallong (2.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.10.2019

Treuddyn (16.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.10.2019

Cwmdu (9.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.11.2019

Abergorlech (23.11.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 16.11.2019

Llandyfaelog (7.12.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.11.2019

Caerdydd (17.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.12.2019

2020

Chwilog (18.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.1.2020

Crymych (1.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.1.2020

Cenarth (26.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 19.1.2020

Dihewyd (31.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.1.2020

Abergynolwyn (8.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.1.2020

Llanegryn (15.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.1.2020

Môn (16.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.2.2020

Llanfihangel-ar-arth (12.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.2.2020

Cymdeithas Ceredigion (29.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.2.2020

Mynytho (11.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.3.2020

Pontrhydfendigaid (1-3.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.4.2020

Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch (17-18.7.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.5.2020