Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2019

Môn (18.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.03.2019

Uwchmynydd (22.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 03.04.2019

Maenclochog (6.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.04.2019

Llangadog (20.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.04.2019

Pontrhydfendigaid (3-6.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2019

Bryngwenith (26.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.04.2019

Llandudoch (18.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Y Ffôr (27.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Llandderfel (19.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Betws yn Rhos (27.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Pandy Tudur (22.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Dinas Mawddwy (20.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 13.04.2019

Capel y Groes, Llanwnnen (24.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.04.2019

Aberystwyth (01.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.04.2019

Capel y Fadfa, Talgarreg (4.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.04.2019

Mynydd y Garreg (10.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.04.2019

Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw (12-13.07.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2019

Myddfai (10.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2019

Yr Hendy (11.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2019

Heol Senni (11.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 04.05.2019

Pwllglas (18.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 04.05.2019

Llanuwchllyn (25.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.05.2019 a 17.05.19

Llanfachreth (8.06.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.05.2019

Llandegfan (6.07.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.05.2019

Aberteifi (28-29.06.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.06.2019

Bodffordd (13.07.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 14.06.2019

Llandyfaelog (7.12.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.11.2019