Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...
2017

Pobl Hŷn Môn (29.09.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.08.2017

Calfaria, Garnant (6.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau –

Trefeglwys (7.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.09.2017

Felinfach (30.9.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.09.2017

Stesion Trawsfynydd (6.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.09.2017

Llanarth (7.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.09.2017

Bethel, Melin y Coed (7.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.09.2017

Felindre, Abertawe (20.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 2.10.2017

Marian-glas (13.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.10.2017

Dyffryn Ogwen (17-18.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.10.2017

Deiniolen a’r Cylch (21.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.10.2017

Bancffosfelen (14.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.10.2017

Y Cymoedd (20.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.10.2017

Y Talwrn, Ynys Môn (4.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.10.2017

Llanrhaeadr ym Mochnant (4.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.10.2017

Troedrhiwdalar (14.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.10.2017

Pumsaint (28.10.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.10.2017

Ciliau Aeron (3.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.10.2017

Trallong (4.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.10.2017

Y Treuddyn (18.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.10.2017

Aelhaearn (25.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.11.2017

Abergorlech (25.11.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.11.2017

Llandyfaelog (02.12.2017)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.11.2017

 

2018

Chwilog (20.01.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.01.2018

Dihewyd (26.01.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.01.2018

Crymych (03.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 13.01.2018

Cenarth (27.01.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.01.2018

Abergynolwyn (10.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 26.01.2018

Llanegryn (17.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.02.2018

Llanfihangel-ar-Arth (03.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 13.02.2018

Môn 
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.03.2018

Mynytho (14.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.03.2018

Pontrhydfendigaid (04-07.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2018

Bodffordd (  .07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.06.2018