Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2019

Chwilog (19.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.01.2019

Crymych (02.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.01.2019

Garndolbenmaen a’r Cylch (26.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.01.2019

Dihewyd (25.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.01.2019

Cynwyl Elfed (25.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.01.2019

Cenarth (26.01.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.01.2019

Llanegryn (16.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.01.2019

Llawrplwy’ a Phenstryd Trawsfynydd (2.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.01.2019

Llanllyfni (23.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 04.02.2019

Brynberian (16.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 06.02.2019

Rhydlewis (22.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.02.2019

Tyddewi (28.02.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.02.2019

Môn (18.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.03.2019

Mynytho (13.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.03.2019

Uwchmynydd (22.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 03.04.2019

Maenclochog (6.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.04.2019

Pontrhydfendigaid (3-6.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2019

Bryngwenith (26.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.04.2019

Llandudoch (18.05.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Y Ffôr (27.04.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.04.2019

Talaith a Chadair Powys Dyffryn Banw (12-13.07.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2019

Llandegfan (  .07.2019)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.05.2019