Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2018

Llanllyfni (24.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.02.2018

Rhydlewis (23.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.02.2018

Llanfihangel-ar-Arth (03.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 13.02.2018

Tyddewi (28.02.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.02.2018

Swyddffynnon (02.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.02.2018

Capel Dewi (9.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 02.03.2018

Môn (19.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 05.03.2018

Dysgwyr Ceredigion, Sir Gâr a Phowys (23.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 5.03.2018

Uwchmynydd (02.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.03.2018

Llangadog (30-31.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.03.2018

Talybont, Y Bala (02.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.03.2018

Y Ffôr (21.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.03.2018

Llandderfel (30.03.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.03.2018

Mynytho (14.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.03.2018

Bryngwenith (06.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.03.2018

Penrhyn-coch (27-28.04.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 04.04.2018

Pontrhydfendigaid (04-07.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.04.2018

Aberystwyth (02.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 17.04.2018

Maenclochog (07.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.04.2018

Llandudoch (19.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.04.2018

Talgarreg (05.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 22.04.2018

Mynydd y Garreg (11.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.04.2018

Pwllglas (12.05.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 28.04.2018

Talaith a Chadair Powys Bro Hafren (20-21.07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 01.05.2018

Gŵyl Fawr Aberteifi (29-30.06.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 07.06.2018

Bodffordd (  .07.2018)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 08.06.2018