Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

I gael cyfeiriad yr Ysgrifennydd, mae Rhestr Testunau llawn o’r eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2019

Caerdydd (17.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.12.2019

2020

Chwilog (18.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.1.2020

Crymych (1.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 10.1.2020

Garndolbenmaen a’r Cylch (25.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 11.1.2020

Cenarth (26.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 19.1.2020

Llawrplwy a Phenstryd (1.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 20.1.2020

Dihewyd (31.1.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.1.2020

Abergynolwyn (8.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 24.1.2020

Llanegryn (15.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 25.1.2020

Môn (16.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.2.2020

Brynberian (15.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 6.2.2020

Rhydlewis (22.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 7.2.2020

Llanllyfni (22.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.2.2020

Llanfihangel-ar-arth (12.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 12.2.2020

Cymdeithas Ceredigion (29.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 15.2.2020

Swyddffynnon (28.2.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 18.2.2020

Mynytho (11.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.3.2020

Uwchmynydd (13.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.3.2020

Y Groeslon (25.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 27.3.2020

Bryngwenith (17.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.4.2020

Y Ffôr (25.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 3.4.2020

Penrhyn-coch (24-25.4.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 4.4.2020

Pontrhydfendigaid (1-3.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 8.4.2020

Llandudoch (16.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 21.4.2020

Mynydd y Garreg (15.5.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 30.4.2020

Talaith a Chadair Powys Rhosllannerchrugog a’r Cylch (17-18.7.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 1.5.2020

Llandegfan (4.7.2020)
Testunau Llenyddol yr Eisteddfod Dyddiad Cau – 23.5.2020