Testunau Llenyddol

Testunau Llenyddol ar blât!sgwennu2

Yn lle’ch bod chi’n chwilota drwy Restrau Testunau am destunau Llên, dyma i chi restr o destunau nifer o eisteddfodau mewn un lle yn nhrefn y dyddiad cau nid trefn dyddiad yr eisteddfodau.

Mae Rhestr Testunau llawn yr eisteddfodau isod i’w cael yma

Eisteddfod...

2021

* Llandudoch – Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 17.4.2021

* Aberystwyth – Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 26.4.2021

* Bro Aled, Llansannan – Testunau Llenyddol
Dyddiad Cau: 28.5.2021

* Llandyfaelog (4.12.21) – Testunau Llenyddol   
Dyddiad Cau:
24.11.2021