Cystadleuaeth 2017/18: Ensemble Lleisiol

Cystadleuaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (Awst 2017 – Gorffennaf 2018)


picture1

 

 ENSEMBLE LLEISIOL

  10–26 oed
(rhwng 3 a 6 mewn nifer)

Hunanddewisiad gyda chyfeiliant neu’n ddigyfeiliant.

Geiriau Cymraeg.

Perfformiad dim mwy na 4 munud.

Rhaid sicrhau copïau i’r beirniad a’r cyfeilydd.

Gwobrau: Yr eisteddfod leol i benderfynu.

 

Bydd ennill mewn dwy eisteddfod leol – a dwy yn unig – rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2017 a diwedd Gorffennaf 2018 yn rhoi’r hawl i gystadlu yn Eisteddfod Genedlaethol 2018 am wobrau o £150, £100 a £50.

NODER: Derbynnir ennill mewn Eisteddfodau Cylch a Sir yr Urdd, yn ogystal ag Eisteddfod Sir CFfI fel “eisteddfod leol”.

Amodau / Rheolau

  • Ni ddylid dyblu rhannau, e.e dim dwy soprano neu ddau denor yn canu’r un rhan drwy’r perfformiad
  • Caniateir canu ambell far, brawddeg neu un pennill mewn unsain, ond dylid canu’r rhan helaeth o’r darn mewn harmoni, gan gofio rhoi cyfle i bob un o’r unigolion gael sylw blaenllaw yn eu tro

 

Ysgoloriaeth
Cynigir Ysgoloriaeth Cymdeithas Eisteddfodau Cymru (gwerth  £1,000 yn flynyddol i alluogi’r enillwyr i dderbyn hyfforddiant pellach ym maes perfformio ar lwyfan eisteddfodol. Dim ond unwaith mae’n bosib ennill yr ysgoloriaeth, ac fe fydd yn cael ei chyflwyno yn ôl dewis y beirniaid – i’w rhannu os dyfernir mwy nag un yn deilwng.

 

I hwyluso’r gwaith o hysbysebu’r gystadleuaeth mae ffleiars a phosteri ar gael am ddim gan Shân (Swyddog Datblygu), neu cysylltwch â Lois (Swyddog Technegol) am gopi electronig.