“AGORWCH Y DRYSAU”

Agorwch y Drysau

Agorwch 1

AGORWCH Y DRYSAU –

Galw ar bwyllgorau a chyfeillion eisteddfodau i gofrestru wrth i ni ddod nôl at ein gilydd.  

MENTRO DRWY FENTORA – PANELI MISOL FIN NOS

Dyma ran cyntaf ein cynllun Agorwch y Drysau. Cyfle i aelodau, cyfeillion a threfnwyr eisteddfodau ar hyd a lled Cymru i ymuno mewn cyfres o sesiynau panel misol cyfeillgar dros Zoom er mwyn helpu magu hyder, creu egni o’r newydd a sicrhau cynulleidfaoedd o’r newydd drwy ddysgu o drwy brofiadau eraill. Ymunwch â ni i weld sut aeth rhai o drefnwyr ein digwyddiadau cenedlaethol mwyaf ati eleni i wireddu eu cynlluniau; ac i glywed gan unigolion profiadol yn cyflwyno pynciau amrywiol yn cynnwys iechyd a diogelwch, hawliau, materion technegol, cyfathrebu a chodi arian.  

SGILIAU DIGIDOL – HYFFORDDIANT DIGIDOL WYTHNOSOL

Dyma ail ran ein cynllun i’r Hydref. Chwe sesiwn sydd wedi eu creu’n arbennig i helpu’r rhai sydd fymryn yn llai cyfarwydd â thechnoleg ddigidol, ond sy’n awyddus i ddatblygu eu gwybodaeth sylfaenol.  Rydym yn hynod o falch o gefnogaeth Cymunedau Digidol Cymru fydd yng ngofal yr hyfforddiant wythnosol ac yn credu bydd y sesiynau o fudd mawr i bwyllgorau ac unigolion i ddatblygu eu sgiliau wrth ddysgu am hygyrchedd ar-lein yn ogystal â phwysigrwydd iechyd a lles.

CYRSIAU DIGIDOL, CREU A CHYRRAEDD – HYFFORDDIANT ARBENIGOL

Dyma drydedd ran ein strategaeth. 2 sesiwn awr, eto o dan arweiniad Cymunedau Digidol Cymru, sy’n gyflwyniad i sut mae paratoi straeon digidol difyr a phodlediadau sy’n dal dychymyg.  

PWYSIG!…

  • MAE ANGEN COFRESTRU O FLAEN LLAW – GWELER Y FFURFLENNI ISOD
  • MAE CROESO I BAWB YMUNO YM MHOB SESIWN, OND WRTH DDEWIS Y CYRSIAU SGILIAU DIGIDOL, DYLID CEISIO YMRWYMO I BOB UN OS YN BOSIB.
  • RHAGWELIR Y BYDD DIDDORDEB MAWR YN Y SESIYNAU, FELLY COFRESTRWCH YN GYNNAR.
  • MANYLION PELLACH: CLICIWCH AR Y PENAWDAU UCHOD

 

Ffurflenni Cofrestru:

MENTRO DRWY FENTORA

SGILIAU DIGIDOL – HYFFORDDIANT DIGIDOL WYTHNOSOL

CYRSIAU DIGIDOL, CREU A CHYRRAEDD