DYSGWYR / SIARADWYR NEWYDD

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL

 

Eisteddfod Bro Aled, Llansannan (Dyddiad cau 28-5-21)

 

1. Dan 16: Neges ffôn yn gofyn ffafr          Gwobr: £10.00 i’w rannu                                                                     

2. Dechreuwyr: Rhestr siopa bwydydd     Gwobr: £10 i’w rannu                                                                       

3. Canolig: 10 cwestiwn cwis am Gymru (hyd at 150 o eiriau).   Gwobr: £15.00 i’w rannu                                                                            

4. CYSTADLEUAETH ARBENNIG DYSGWYR: Ysgrifennu:  “Yn fy mreuddwyd” (hyd at 300 o eiriau)   Gwobr; £30.00 i’w rannu 

 

Yr ymgeiswyr i anfon eu cyfansoddiadau o dan ffugenw drwy e-bost i’r beirniad Mrs Haf Evans hafcrudyrawel@gmail.com erbyn Dydd Sadwrn, yr 28ain o Fai, 2021.

Rhaid hefyd anfon E-BOST gyda Rhif y gystadleuaeth, eich Ffugenw, eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn i’r e-bost canlynol – eisteddfodbroaledllansannan@yahoo.com

Unrhyw ymholiadau cysylltwch â’r ysgrifenyddes Mrs Sioned Hedd Jones 01745 870152 neu eisteddfodbroaledllansannan@yahoo.com

 

**********

Eisteddfod Powys  (Dyddiad cau 11-6-21)

Top Powys

 

 

 

 

 

 
DysgwyrPowys21

www.eisteddfodpowys.co.uk

******

Gŵyl Fawr Aberteifi  (Dyddiad cau 18-6-21)

 

Lefel Mynediad (hyd at 100 o eiriau):  Sgwrs rhwng dau berson mewn ciw        £25     £10     £15

Lefel Sylfaen (hyd at 150 o eiriau):  Fy hoff ran o Gymru       £25    £10     £15

Lefel Canolradd (hyd at 200 o eiriau):  Fy swydd gyntaf     £25     £10     £15

Lefel Uwch (350 o eiriau neu fwy):  Diwrnod Allan      £25 £10     £15

 

Gellir anfon y gwaith at:

 rhidian_evans@hotmail.com  NEU  Rhidian Evans, Dolawenydd, Heol Caemorgan, Aberteifi, Ceredigion SA43 1QU