DYSGWYR / SIARADWYR NEWYDD

CYSTADLAETHAU LLENYDDOL

 

Eisteddfod Powys  (Dyddiad cau 11-6-21)

Top Powys

 

 

 

 

 
DysgwyrPowys21

www.eisteddfodpowys.co.uk

******

Gŵyl Fawr Aberteifi  (Dyddiad cau 18-6-21)

 

Lefel Mynediad (hyd at 100 o eiriau):  Sgwrs rhwng dau berson mewn ciw        £25     £10     £15

Lefel Sylfaen (hyd at 150 o eiriau):  Fy hoff ran o Gymru       £25    £10     £15

Lefel Canolradd (hyd at 200 o eiriau):  Fy swydd gyntaf     £25     £10     £15

Lefel Uwch (350 o eiriau neu fwy):  Diwrnod Allan      £25 £10     £15

 

Gellir anfon y gwaith at:

 rhidian_evans@hotmail.com  NEU  Rhidian Evans, Dolawenydd, Heol Caemorgan, Aberteifi, Ceredigion SA43 1QU