Eisteddfod Clynnog Fawr

EISTEDDFOD CLYNNOG FAWR A’R CYLCH

Cynhelir yr eisteddfod ym mis Mai bob blwyddyn.  Eleni, y dyddiad yw Mai 13eg.
Cliciwch YMA i weld Rhaglen 2017.
 
Ysgrifennydd:
Mrs.Gwyneth Woodall, Tŷ Hir, Yr Allt, Clynnog Fawr
Mrs.Gwenda Lloyd Morus,  Burnside,  Pontllyfni (Ffôn 01286-660349)