Eisteddfod Clynnog Fawr

EISTEDDFOD CLYNNOG FAWR A’R CYLCH

Cynhaliwyd yr eisteddfod eleni ar Ddydd Sadwrn, Mai 13eg.
Cliciwch YMA i ddarllen yr adroddiad a’r canlyniadau.
 
Ysgrifennydd:
Mrs.Gwyneth Woodall, Tŷ Hir, Yr Allt, Clynnog Fawr
Mrs.Gwenda Lloyd Morus,  Burnside,  Pontllyfni (Ffôn 01286-660349)