Eisteddfod Clynnog Fawr

EISTEDDFOD CLYNNOG FAWR A’R CYLCH

Cynhelir yr eisteddfod ym mis Mai bob blwyddyn. Bydd rhaglen 2017 yn ymddangos yma ym mis Ebrill.

Ysgrifennydd:
Mrs.Gwyneth Woodall, Tŷ Hir, Yr Allt, Clynnog Fawr
Mrs.Gwenda Lloyd Morus,  Burnside,  Pontllyfni (Ffôn 01286-660349)