Eisteddfod Clynnog Fawr

EISTEDDFOD CLYNNOG FAWR A’R CYLCH

Cynhaliwyd yr eisteddfod eleni ar Nos Wener. Mai 10fed.
Cliciwch YMA i weld canlyniadau llwyfan, ac YMA i weld canlyniadau’r Gwaith Cartref.
 
Ysgrifennydd:
Mrs.Gwenda Lloyd Morus,  Burnside,  Pontllyfni (Ffôn 01286 660349)