Eisteddfod Talgarreg

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg

NEUADD GOFFA TALGARREG
ger Llandysul

 

Cynhaliwyd eisteddfod 2019 ar Ddydd Sadwrn y 4ydd o Fai.

Dymuna’r pwyllgor ddiolch i bawb fu’n cystadlu yn yr eisteddfod eleni. Aeth y cystadlu ymlaen hyd at 1 o’r gloch y bore, ac fe ddaeth llu o gystadleuwyr o bob ardal. Diolch hefyd i bawb a wnaeth y diwrnod mor llwyddiannus.

 

Enillwyr-dan-8-oed.jpg  Enillwyr-dan-10-oed.jpg

 

 

 

 

 

 

 

CANLYNIADAU 2019

Mwy o luniau yn yr ORIEL.

 

DYDDIAD YR EISTEDDFOD NESAF:  2il o Fai 2020


Manylion cyswllt: Emyr Griffiths 01545 590383 neu Enfys Llwyd 01545 590295