Eisteddfod Talgarreg

Eisteddfod Gadeiriol Capel y Fadfa Talgarreg

NEUADD GOFFA TALGARREG
ger Llandysul

Manylion cyswllt: Emyr Griffiths 01545 590383 neu Enfys Llwyd 01545 590295

Cynhaliwyd eisteddfod 2018 ar y 5ed o Fai.

Adroddiad/Canlyniadau

 

DYDDIAD EISTEDDFOD BLWYDDYN NESA:  MAI 4ydd 2019