Eisteddfod Talgarreg

Eisteddfod Gadeiriol Talgarreg

NEUADD GOFFA TALGARREG
ger Llandysul

Manylion cyswllt: Emyr Griffiths 01545 590383 neu Enfys Llwyd 01545 590295

Cynhaliwyd yr eisteddfod eleni ar y 6ed o Fai 2017.

Eist-Talgarreg-Dan-10-Canu-a-llefaru.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Cliciwch isod am yr hanes ac ewch i’r ORIEL i weld mwy o luniau.

Adroddiad/Canlyniadau

 

DYDDIAD EISTEDDFOD 2018 : MAI 5ed