Grant Hyrwyddo a Datblygu

Cynigir y grant yma i gynorthwyo gyda’r gwaith o hyrwyddo eich eisteddfod, gyda’r amcan o gynyddu’r nifer o gystadleuwyr a chynulleidfa.

Dyma enghreifftiau o sut y gellir defnyddio’r arian:

  • Cyflwyno cystadleuaeth newydd ar gyfer yr eisteddfod
  • Lledaenu gwybodaeth a manylion am gystadlaethau o flaen llaw – e.e taflenni, posteri, baneri
  • Ymweld â chymdeithasau lleol e.e CFfI, dosbarthiadau dysgwyr, ysgolion – er mwyn gwahodd pobl i fod ar bwyllgor yr eisteddfod a rhannu gwybodaeth am gystadlaethau’r eisteddfod
  • Darparu hyfforddiant i arweinyddion llwyfan newydd e.e ieuenctid
  • Cynnal cystadleuaeth i ddisgyblion ysgol – cynllunio logo neu dystysgrif i’r eisteddfod
  • Gwahodd ieuenctid lleol i fod yn rhan o ddiwrnod yr eisteddfod drwy gymryd cyfrifoldeb o rannu canlyniadau a bwrlwm yr eisteddfod ar Twitter
  • Trefnu fod sgrîn ar gael yn y lle bwyd i rannu holl ddigwyddiadau llwyfan yr eisteddfod

 

COFIWCH: MAE ANGEN I NI DDERBYN Y FFURFLEN GAIS CYN DIWRNOD EICH EISTEDDFOD

Cliciwch YMA am ffurflen gais.