Grant Hyrwyddo a Datblygu

Rydym yn gwahodd eisteddfodau i gydweithio gyda’r Gymdeithas i drefnu gweithgaredd/gwethgareddau fyddai’n datblygu’r eisteddfod mewn ffordd gadarnhaol e.e ymateb i broblem neu ddirywiad penodol; cael pobl ifanc i gynorthwyo gyda threfniadau’r eisteddfod; datblygu cyfleoedd i bobl ifanc/dysgwyr; sefydlu arddangosfa celf a chrefft i gyd-fynd â’r eisteddfod a.y.b.

Byddai’r Gymdeithas yn cefnogi’r weithgaredd/gweithgareddau drwy gynnig cefnogaeth ymarferol a chymorth ariannol (yn ôl yr angen).

 

Cliciwch YMA am ffurflen gais.

Grant Hyrwyddo