*** Yn anffodus, rydym wedi gorfod gohirio’r gweithdy oedd wedi ei drefnu ar gyfer Dydd Sul, Mawrth 24ain.

 

**** FFURFLEN GOFRESTRU

Ar ddydd Sadwrn, y 19eg o Ionawr, daeth wyth o gantorion i sesiwn diweddaraf Ffatri Llais, ym Mhorthyrhyd, Sir Gâr. Cafwyd diwrnod llwyddiannus arall gyda Sian Meinir wrth y llyw a Sian Gwawr Davies yn cyfeilio.

FfatriLlaisPorthyrhyd2019

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMG_0988

 

Uchod mae’r cantorion ddaeth i weithdy cyntaf “Ffatri Llais 2018″ yn Llanrwst, ddydd Sul y 15fed o Orffennaf, gyda Sian Meinir a Sian Davies (cyfeilydd) ac isod mae’r criw cantorion a fu’n rhan o’r ail weithdy ym Mhenarth, Caerdydd, ar ddydd Sadwrn yr 22ain o Fedi.

1a28c01f-8772-4f81-a7fe-c2ae2092a04e