LogoCEC20

Fel y gwelwch o’r logo, mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n dathlu ei phenblwydd yn 20 oed eleni.

Cawsom hanes diddorol sefydlu’r Gymdeithas yn y rhifyn diweddaraf o ‘Steddfota, gan Mr Ellis Wyn Roberts. Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, – mynnwch eich copi!

 

Cofiwch am ein cyngerdd arbennig ar nos Sadwrn, y 1af o Fedi 2018. Noson fydd hon yng nghwmni rhai o gyn-enillwyr cystadlaethau’r Gymdeithas ar hyd y blynyddoedd.

 

Gobeithio eich bod wedi cael eich tocyn yn barod!

 

IMG_1523