LogoCEC20

Fel y gwelwch o’r logo, mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n dathlu ei phenblwydd yn 20 oed eleni.

Cawsom hanes diddorol sefydlu’r Gymdeithas yn y rhifyn diweddaraf o ‘Steddfota, gan Mr Ellis Wyn Roberts. Os nad ydych wedi gwneud hynny’n barod, – mynnwch eich copi!

 

Ein bwriad yw i gynnal digwyddiad arbennig i nodi’r garreg filltir hon yn ystod 2018 – cewch fwy o fanylion yn ystod y misoedd nesaf.

Yn y cyfamser, hoffwn gyflwyno sialens i chi……

 

CYSTADLEUAETH:  Cyfansoddi Englyn ar thema “Dathlu 20 oed”

  • E-bostiwch eich cynigion at lois@steddfota.org
  • Neu postiwch nhw at Lois Williams, Crynfryn, Cwmann, Llanbedr Pont Steffan, Sir Gaerfyrddin SA48 8EW
  • Gallwch hefyd ddod â’ch cynigion i stondin CEC yn Eisteddfod yr Urdd neu’r Eisteddfod Genedlaethol
  • Cofiwch gynnwys ffugenw, ynghyd â’ch enw, cyfeiriad, rhif ffôn a chyfeiriad ebost
  • Fe fyddwn ni’n pasio’r cynigion ymlaen at y beirniad

 

DYDDIAD CAU  –  Awst 12fed, 2018  

Cyhoeddir enw’r enillydd, a chyflwynir gwobr iddo/iddi yn y digwyddiad arbennig a gyfeiriwyd ato uchod.


Felly beth am roi cynnig arni!

CystadleuaethEnglyn3