Wrth i eisteddfodau 2017 ddod i ben, dyma gyfle i adlewyrchu ar hynt a helynt y flwyddyn. Sut oedd eich eisteddfod chi eleni? Mae’n siwr fod yna dipyn o drafod a dadansoddi wedi digwydd yn ystod y flwyddyn! Ond beth bynnag yw maint eich eisteddfod leol chi, mae’r gwaith trefnu yn aruthrol ac yn hanfodol i lwyddiant y noson/diwrnod/penwythnos! Rhaid, felly, yw canmol ymdrechion y pwyllgorau eisteddfodol, a diolch o waelod calon i’r gwirfoddolwyr brwd hynny am eu gwaith di-flino.

Heb gystadleuwyr wrth gwrs ni fyddai yna ‘steddfodau – unigolion o bob oedran sy’n awddus i feithrin eu talentau ac i rannu eu doniau, tra’n cefnogi’r eisteddfodau ar hyd a lled y wlad – ar lwyfan, yn ysgrifenedig neu mewn gwaith Celf a Chrefft. Anghofiwch am “Britain’s Got Talent” a’r “X-Factor”- ‘sdim angen edrych tu hwnt i eisteddfodau lleol Cymru am wledd o adloniant! Diolch i chi gystadleuwyr, – mae eich cefnogaeth yn amhrisiadwy.

Diolch, yn ogystal, am waith trylwyr a gofalus beirniaid a chyfeilyddion. Gwerthfawrogwn eu cyngor, eu hanogaeth a’u cymorth.

Ac yn olaf, ond yn sicr nid yn lleiaf, – y cynulleidfaoedd. Efallai nad yw’r niferoedd mor fawr ac y gallent fod, ond diolch am y cefnogwyr selog hynny sy’n mynychu’n heisteddfodau ac yn eu gwerthfawrogi.

Felly dyna ni, – diolch i bob un ohonoch sydd wedi cyfrannu at eisteddfodau 2017 mewn ryw ffordd neu’i gilydd. Daliwch ati a chofiwch fod eich ‘steddfod leol eich angen chi! Ymlaen i 2018!

 

boi bach