I unrhyw eisteddfod mae pob blwyddyn yn bwysig wrth gwrs, ond mae cyrraedd carreg filltir nodedig yn rhoi boddhad arbennig i bawb sy’n gysylltiedig â hi.

Yn 2017, fe ddathlodd Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan ei hanner canmlwyddiant, a    chafwyd cyngerdd mawreddog yng nghwmni Côr Merched Canna, Steffan Rhys Hughes a Charlie Lovell-Jones  –  noson i’w chofio yn wir.
Trigolion Bancffosfelen, yn Sir Gâr, oedd yn dathlu wedyn, yn y 70fed eisteddfod a Thalwrn y Beirdd gyda thimau Y Glêr, Beirdd Cwm Gwendraeth as Ysgol Farddol Caerfyrddin, â’r Prifardd Ceri Wyn Jones yn cadw trefn arnynt.

Yn 2018, bydd Eisteddfod Capel y Fadfa, Talgarreg, Ceredigion yn nodi 65 mlynedd. A fydd yna ddathliad tybed?

Felly, os ydy’ch ‘steddfod chi yn cyrraedd oed arbennig, – rhowch wybod i ni, fel y gallwn roi’r sylw haeddiannol iddi, yma ar y wefan ac yn newyddlen ‘Steddfota hefyd. Edrychwn ymlaen at glywed eich hanesion!

 

Balwns