Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ar Ddydd Mawrth, yr 8fed o Awst, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Diolch i bawb a fynychodd – braf oedd gweld y Stiwdio’n gyfforddus lawn.

Cyfarfod

 

Ar ddiwedd y cyfarfod, cyflwynodd Megan Jones, ein Cadeirydd, englyn o waith Terwyn Tomos i Huw Edwards, sy’n rhoi’r gorau i’w rôl fel Trysorydd. Diolchodd yn ddiffuant i Huw am ei waith gofalus a’i wasanaeth i’r Gymdeithas yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Dymunwn yn dda iddo i’r dyfodol. Yn y fan hon hefyd, croesawodd Megan drysorydd newydd y Gymdeithas, sef Gareth Jones.

Huw