Mewn seremoni arbennig ar brynhawn Mawrth, yr 8fed o Awst 2017, anrhydeddwyd pump ar hugain o wirfoddolwyr, a hynny am eu gwaith diflino dros nifer o flynyddoedd, er budd eu heisteddfodau lleol.

Garry Owen fu’n cyflwyno’r tystysgrifau ar ran y Gymdeithas eleni eto, a diolch iddo yntau am fod gyda ni ac am ei eiriau pwrpasol.

Tro’r gogledd oedd hi eleni, a dyma nhw’r bobl bwysig!

Tyst1Tyst2Tyst3Tyst4Tyst5Tyst6Tyst7Tyst8Tyst9

 

 

 

 

 

 

 

 

(yn absennol o’r seremoni)

 

Llongyfarchiadau, a diolch o galon i bob un ohonynt am eu gwaith a’u cefnogaeth.