Gyda’r Ensemble Lleisiol yn un o gystadlaethau Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, braf o beth oedd gweld bod chwech ensemble yn cystadlu ar Ddydd Mercher yr Eisteddfod Genedlaethol eleni. Un o amodau’r gystadleuaeth oedd fod yn rhaid iddynt ennill mewn dwy eisteddfod leol rhwng Eisteddfod Genedlaethol 2016 a diwedd Gorffennaf 2017, er mwyn cael yr hawl i gystadlu ym Mhrifwyl Môn 2017.

Dyma’r chwech ensemble a ymddangosodd mewn rhagbrawf o safon eithriadol o uchel:

Ensemble

Ar ôl tipyn o grafu pen mae’n siwr, penderfynwyd mai’r tri grŵp fyddai’n mynd ymlaen i gystadlu ar y llwyfan oedd Mônsemble, Ensemble Monarfon a Non, Erin a Manw.

Cafwyd perfformiadau arbennig gan y tri ensemble, a dyma sut y gosodwyd nhw gan y beirniaid:

1af Ensemble Monarfon

2il Non, Erin a Manw

3ydd Mônsemble

 

Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd, ac yn arbennig i Ensemble Monarfon, am berfformiad gwefreiddiol oedd yn gyfuniad o harmonïau cywrain a seiniau cyfoes bîtbocsio. Gwych!

Diolch iddynt hefyd am alw draw i stondin y Gymdeithas am lun a sgwrs . Pob hwyl iddynt i’r dyfodol!

 

FOT2A71