Cynhaliwyd cyfarfodydd sirol eisteddfodau Ceredigion ar y 18fed o Chwefror, a Sir Benfro a Sir Gâr ar y 4ydd o Fawrth, 2017. Yna, ar gychwyn mis Mai braf, cafwyd cyfarfod gydag eisteddfodau’r Gogledd Orllewin ar nos Wener,  y 5ed o Fai ac Ynys Môn ar fore Sadwrn, y 6ed. Y cyfarfod nesaf oedd i eisteddfodau Talaith a Chadair Powys, a hynny ar nos Lun, yr 8fed o Fai. Gorffenwyd y cyfarfodydd am eleni ar nos Fercher, yr 21ain o Fehefin, a hynny gydag eisteddfodau’r Gogledd Ddwyrain.

Hyfryd oedd cael cyfarfod â swyddogion a chynrychiolwyr.  Dosbarthwyd canllawiau newydd ac ati, a thrafodwyd nifer o syniadau newydd sydd ar y gweill. Diolch i bawb a fynychodd. Ymlaen â’r gwaith da!

*******

Cyfarfodydd1

Cyfarfodydd2

Cyfarfodydd3