Ar ôl tri gweithdy ardderchog, braf iawn ydy medru dweud yn hyderus y bu cynllun Ffatri Llais yn lwyddiant ysgubol! Cynhaliwyd y gweithdai yn ne, gogledd a chanolbarth Cymru, a chafwyd ymateb brwd ac adborth gwerth ei ddarllen gan y   cantorion, a dderbyniodd yr hyfforddiant a’r gefnogaeth gan Sian Meinir ac Eirian Owen.  I ddarllen mwy, gweler stori flaen ‘Steddfota mis Mai! Yn y cyfamser, dyma gasgliad o luniau…

Y deFfatriLLlaisDE

 

 

 

 

 

 

 

Y gogFfatriLlaisGOG

 

 

 

 

 

 

 

Y canolbarthFfatriLlaisCANOL