Erbyn hyn mae 3 cyfarfod sirol wedi’u trefnu yn y gogledd, er mwyn rhannu deunydd newydd gyda chynrychiolwyr o bwyllgorau eisteddfodau.

Felly, dyma fanylion y trefniadau:

GOGLEDD ORLLEWIN:
Nos Wener, Mai 5ed
7:30pm
Marine Hotel, Criccieth

YNYS MÔN:
Dydd Sadwrn, Mai 6ed
10:30am
Gwesty’r Bull, Llangefni

Y GOGLEDD DDWYRAIN:
Nos Iau, Mai 11eg
7:00pm
Ysgol Twm o’r Nant, Dinbych

 

Cysylltwch os oes gennych gwestiwn.

EDRYCHWN YMLAEN I’CH GWELD!