Cyhoeddir partneriaeth newydd rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Eisteddfodau Cymru i gynnig hyfforddiant i gantorion amatur dros 25 oed yma yng Nghymru, gyda chefnogaeth a chymorth Tŷ Cerdd.

Bydd y cynllun newydd hwn, Ffatri Llais, yn cynnig hyfforddiant i 30 canwr amatur dros 25 oed mewn gweithdai lleisiol undydd sy’n cynnig elfennau o waith unigol a gwaith grŵp. Cynhelir tri sesiwn, gyda 10 canwr ym mhob un. Y gantores a’r beirniad profiadol, Siân Meinir, fydd yn arwain y gweithdai gydag Eirian Owen, sy’n un o gyfeilyddion blaenaf Cymru, wrth y piano.

Siân Meinir

eirian owen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynhelir y sesiynau ar y dyddiadau canlynol:  Sul, Ebrill 23ain (y de );  Sadwrn, Mai 6ed (y gogledd); Sul, Mai 7fed (y canolbarth)  –  lleoliadau i’w cadarnhau.

Bydd y gweithdai yn cynnig y profiad o dderbyn arweiniad unigol o fewn grŵp o gantorion mewn awyrgylch agored a chadarnhaol. Bydd yn gyfle i ddatblygu sgiliau perfformio, gan ganolbwyntio ar ddod â chaneuon yn fyw ac i’r lefel uchaf posibl, gan roi sglein ar y perfformiad yn ogystal â’r llais.

Mae nifer o gantorion amatur ardderchog yma yng Nghymru sydd dros 25 oed, ac yn aml, does dim cyfle iddyn nhw gael profiad hyfforddiant a gweithdai fel y rhain.

Bwriad y gweithdai neu dosbarthiadau meistr yw i helpu cantorion i fagu hyder er mwyn cystadlu mewn eisteddfodau o bob maint, yn ogystal â perfformio mewn cyngherddau ar draws Cymru. Bydd hyn yn gyfle i ni hyrwyddo gwaith cyfansoddwyr o Gymru, yn ogystal â chefnogi cantorion ym mhob rhan o’r wlad, gan greu gwaddol cerddorol i’r cynllun ar gyfer y dyfodol.

Mae’n braf iawn bod y sefydliadau wedi dod ynghyd i gydweithio ar y cynllun, a gobeithio y bydd pob un o’r partneriaid ynghyd â’r cantorion eu hunain yn elwa o’r cynllun cyffrous hwn.

Bydd cyfnod yn ystod y gweithdai pan fydd mynediad ar gael i’r cyhoedd – amserau i’w cadarnhau ar gyfer pob lleoliad.

Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael ar gyfer y tri sesiwn, a dylai unrhyw un sydd â diddordeb gysylltu gyda Shân Crofft:  shan@steddfota.org       02920 213596 / 07770870605


DYDDIADAU CAU:  06-04-2017 (y de)  a  20-04-2017 (y gogledd a’r canolbarth)

Cliciwch ar y logo i lawrlwytho ffurflen gais!

FfatriLlais3