Cynhaliwyd cyfarfodydd sirol eisteddfodau Ceredigion, Sir Benfro ar y 18fed o Chwefror a Sir Gâr ar y 4ydd o Fawrth, 2017. Yna, ar gychwyn mis Mai braf, cafwyd cyfarfod gydag eisteddfodau’r Gogledd Orllewin ar nos Wener, y 5ed o Fai ac Ynys Môn ar fore Sadwrn, y 6ed. Y cyfarfod nesaf oedd i eisteddfodau Talaith a Chadair Powys, a hynny ar nos Lun, yr 8fed o Fai.

Hyfryd oedd cael cyfarfod â swyddogion a chynrychiolwyr.  Dosbarthwyd canllawiau newydd ac ati, a thrafodwyd nifer o syniadau newydd sydd ar y gweill. Diolch i bawb a fynychodd.

*******

IMG_2433 IMG_2430Cynrychiolwyr Eisteddfodau Ceredigion.

IMG_2496IMG_2496Cynrychiolwyr Eisteddfodau Sir Benfro

IMG_2501IMG_2502

 

 

 

 

 

 

Cynrychiolwyr Eisteddfodau Sir Gâr

IMG_2853                                                                IMG_2852

 

 

 

 

 

Cynrychiolwyr Eisteddfodau’r Gogledd Orllewin

Môn

 

 

 

Rhai o gynrychiolwyr Eisteddfodau Ynys Môn

 

 

 

Cynrychiolwyr Eisteddfodau Talaith a Chadair Powys

IMG_3036IMG_3035