Cynhaliwyd cyfarfodydd sirol eisteddfodau Ceredigion, Sir Benfro a Sir Gâr ar y 18fed o Chwefror a’r 4ydd o Fawrth, 2017.

Hyfryd oedd cael cyfarfod â swyddogion unwaith eto.  Dosbarthwyd canllawiau newydd ac ati, a thrafodwyd nifer o syniadau newydd sydd ar y gweill.

Diolch i bawb a fynychodd.

 

BYDD CYFARFODYDD SIROL ARDALOEDD Y GOGLEDD YN CAEL EU TREFNU’N FUAN IAWN!

*******

 

IMG_2433

IMG_2430Cynrychiolwyr Eisteddfodau Ceredigion.

 

IMG_2496IMG_2496Cynrychiolwyr Eisteddfodau Sir Benfro

 

IMG_2501IMG_2502

Cynrychiolwyr Eisteddfodau Sir Gâr