Diolch o galon i bawb ddaeth i’r Seiat ‘Steddfota nos Fawrth – gwerthfawrogir eich cefnogaeth! Cafwyd awr fuddiol iawn, gyda chyflwyniadau hynod ddiddorol ac ysbrydoledig gan Lowri Jones (Bro360), Terwyn Tomos (Eisteddfod Llandudoch) a Rhian Davies (Menter Iaith Maldwyn ac Eisteddfod Powys). Digon i gnoi cil arno!

Seiat Steddfota 2021

 

Drwy glicio ar y logo YouTube, gallwch wylio’r Seiat eto unrhyw bryd, ar sianel YouTube Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

YouTube-Logo