Ffarwelio Shân

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trist iawn oedd gorfod ffarwelio gyda Shân ein Swyddog Datblygu, sydd bellach wedi cychwyn ar ei hymddeoliad. Diolch o waelod calon iddi am ei  holl waith dros y Gymdeithas – teg yw dweud bod ein heisteddfodau lleol wedi elwa’n fawr o’i chyngor a’i harweiniad, a bydd colled mawr ar ei hôl.   

Oherwydd y sefyllfa ddiflas ry’n ni ynddi ar hyn o bryd, doedd dim modd cyfarfod i ffarwelio’n iawn, felly rhaid oedd gwneud hynny drwy gyfrwng Zoom, mewn cyfarfod o bwyllgor gwaith y Gymdeithas. Diolch i Terwyn Tomos am ei englyn hyfryd, sy’n dweud y cyfan.

Diolch am BOPETH Shân a mwynha’r ymddeoliad – byddwn yn gweld dy eisiau yn fawr!

 

EnglynTT