Yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, bu 9 côr yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru. Roedd hi’n gystadleuaeth wych, a llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr – Côr Dre.
Corau2019

LlefaruDig

 

Llongyfarchiadau hefyd i Lisa Erin Owen, o’r Bala, am ddod i’r brig yn y gystadleuaeth Perfformio Darn Digri eleni.