Tro’r gwirfoddolwyr o eisteddfodau’r gogledd oedd hi eleni ac fe’u hanrhydeddwyd yn ystod cyfarfod blynyddol y Gymdeithas. Eleni eto, cawsom gwmni hyfryd Garry Owen i gyflwyno’r tystysgrifau i’r canlynol:

Anrhydeddu2019un

Anrhydeddu2019dau

 

Anrhydeddu2019tri

Derbyniwyd tystygrifau ar ran y canlynol yn ogystal:  Jean Bennett, Eisteddfod Gadeiriol Llanegryn;  Glenys Davies, Eisteddfod Gadeiriol Treuddyn;  Mair Jones, Eisteddfod Flynyddol Abergynolwyn;  Aelwen Williams, Eisteddfod Gadeiriol Dyffryn Conwy, Llanrwst a John Talog Davies, Eisteddfod Llanrhaeadr ym Mochnant.

Llongyfarchiadau calonnog i chwi, a diolch yn fawr am eich gwaith arbennig er budd ein heisteddfodau lleol.