Ar brynhawn Mawrth, y 7fed o Awst, anrhydeddwyd 19 0 wirfoddolwyr sydd wedi rhoi blynyddoedd o wasanaeth er budd eu heisteddfodau lleol. Tro eisteddfodau’r de oedd hi eleni, a dyma nhw, neu gynrychiolwyr ar eu rhan, yn derbyn eu tystysgrifau oddi wrth Garry Owen. Llongyfarchiadau calonnog iddynt.

Llun1  Llun2Llun3

 

 

 

 

Llun4

 

 

 

 

Llun5Llun6

 

 

 

 

 

 

 

Llun8Llun9Llun10

 

 

 

 

 

 

 

Llun11  Llun13Llun12

 

 

 

 

 

 

Llun14

 

Llun15

 

 

 

 

 

 

 

 

Llun7 Llun16Llun17Llun18Llun19