Llongyfarchiadau mawr i bob côr ac ensemble fu’n cystadlu yng nghystadlaethau Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd yn ddiweddar. Roedd yn rhaid iddynt fod wedi cystadlu/ennill mewn dwy eisteddfod leol i gael yr hawl i gystadlu yn y Genedlaethol, a braf iawn oedd gweld y fath safon yn y ddwy gystadleuaeth. Llongyfarchiadau arbennig i’r buddugwyr – Côr Caerdydd ac Ensemble Glantâf.

Côr Caerdydd

IMG_1339

 

 

 

 

 

Yn ail a thrydydd yn y gystadleuaeth gorawl oedd Côr Bro Meirion a Chôr Seingar, ac yn yr Ensemble Lleisiol, Criw Aber oedd yn ail, gyda Swynol a Lleisiau’r Ynys yn rhannu’r drydedd wobr.