Search Results for:

Gyda’r Ensemble Lleisiol yn un o gystadlaethau Cymdeithas Eisteddfodau Cymru, braf o beth oedd gweld bod chwech ensemble yn cystadlu ar Ddydd Mercher yr Eisteddfod Genedlaethol eleni.... read more ->

Cynhaliwyd cyfarfodydd sirol eisteddfodau Ceredigion ar y 18fed o Chwefror, a Sir Benfro a Sir Gâr ar y 4ydd o Fawrth, 2017. Yna, ar gychwyn mis Mai braf, cafwyd cyfarfod gydag eisteddfodau’r... read more ->

Ar ôl tri gweithdy ardderchog, braf iawn ydy medru dweud yn hyderus y bu cynllun Ffatri Llais yn lwyddiant ysgubol! Cynhaliwyd y gweithdai yn ne, gogledd a chanolbarth Cymru, a chafwyd ymateb... read more ->

Cyhoeddir partneriaeth newydd rhwng yr Eisteddfod Genedlaethol a Chymdeithas Eisteddfodau Cymru i gynnig hyfforddiant i gantorion amatur dros 25 oed yma yng Nghymru, gyda chefnogaeth a chymorth... read more ->

Wel am noson! Dathlwyd pen-blwydd Eisteddfod Gadeiriol Y Tymbl yn ddiweddar yn saith deg mlwydd oed gyda chyfeillion yr eisteddfod yn dod at ei gilydd yn Neuadd Y Tymbl i fwynhau bwyd ffein,... read more ->