Search Results for:

Fel y gwelwch o’r logo, mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n dathlu ei phenblwydd yn 20 oed eleni. Cawsom hanes diddorol sefydlu’r Gymdeithas yn y rhifyn diweddaraf o ‘Steddfota, gan... read more ->

I unrhyw eisteddfod mae pob blwyddyn yn bwysig wrth gwrs, ond mae cyrraedd carreg filltir nodedig yn rhoi boddhad arbennig i bawb sy’n gysylltiedig â hi. Yn 2017, fe ddathlodd Eisteddfod... read more ->

Derbyniwyd y darn isod fel rhan o waith “Learning Links International”, sy’n astudio cysylltiadau â’r traddodiad eisteddfodol yn Jamaica.   “Roedd 1963 yn flwyddyn bwysig ym... read more ->

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas ar Ddydd Mawrth, yr 8fed o Awst, ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol. Diolch i bawb a fynychodd – braf oedd gweld y Stiwdio’n gyfforddus... read more ->

Mewn seremoni arbennig ar brynhawn Mawrth, yr 8fed o Awst 2017, anrhydeddwyd pump ar hugain o wirfoddolwyr, a hynny am eu gwaith diflino dros nifer o flynyddoedd, er budd eu heisteddfodau... read more ->