Search Results for:

                  Trist iawn oedd gorfod ffarwelio gyda Shân ein Swyddog Datblygu, sydd bellach wedi cychwyn ar ei hymddeoliad. Diolch o waelod... read more ->

Fel arfer ar y dydd Mercher wedi’r Pasg mae Capel y Groes, Llanwnnen dan ei sang â’r eisteddfod flynyddol yn cael ei chynnal. Roedd yr holl gynlluniau yn eu lle ar gyfer eisteddfod 2020,... read more ->

Yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, bu 9 côr yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru. Roedd hi’n gystadleuaeth wych, a llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr... read more ->