Search Results for:

Yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, bu 9 côr yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru. Roedd hi’n gystadleuaeth wych, a llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr... read more ->

Tro’r gwirfoddolwyr o eisteddfodau’r gogledd oedd hi eleni ac fe’u hanrhydeddwyd yn ystod cyfarfod blynyddol y Gymdeithas. Eleni eto, cawsom gwmni hyfryd Garry Owen i gyflwyno’r... read more ->

  *** Yn anffodus, rydym wedi gorfod gohirio’r gweithdy oedd wedi ei drefnu ar gyfer Dydd Sul, Mawrth 24ain.   **** FFURFLEN GOFRESTRU Ar ddydd Sadwrn, y 19eg o Ionawr, daeth... read more ->

Fel y gwelwch o’r logo, mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru’n dathlu ei phenblwydd yn 20 oed eleni. Cawsom hanes diddorol sefydlu’r Gymdeithas yn y rhifyn diweddaraf o ‘Steddfota, gan... read more ->