Search Results for:

SWYDDOG DATBLYGU   Mae Cymdeithas Eisteddfodau Cymru yn chwilio am Swyddog i ddatblygu a hyrwyddo gwaith y Gymdeithas ac i ddarparu cefnogaeth a chyngor i eisteddfodau lleol. Dylai’r... read more ->

Fel arfer ar y dydd Mercher wedi’r Pasg mae Capel y Groes, Llanwnnen dan ei sang â’r eisteddfod flynyddol yn cael ei chynnal. Roedd yr holl gynlluniau yn eu lle ar gyfer eisteddfod 2020,... read more ->

Yn Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy eleni, bu 9 côr yn cystadlu yng Nghystadleuaeth Gorawl Eisteddfodau Cymru. Roedd hi’n gystadleuaeth wych, a llongyfarchiadau mawr i’r enillwyr... read more ->

Tro’r gwirfoddolwyr o eisteddfodau’r gogledd oedd hi eleni ac fe’u hanrhydeddwyd yn ystod cyfarfod blynyddol y Gymdeithas. Eleni eto, cawsom gwmni hyfryd Garry Owen i gyflwyno’r... read more ->